Laddstationer för elbilar i Stockholm

Tusentals ton koldioxid kan sparas när SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, målmedvetet fortsätter att bygga ut antalet laddplatser under hösten för att möta de boendes efterfrågan.

På tio år har utsläppen från nya personbilar i Sverige halverats, till stor del tack vare elektrifieringen. Fler elbilar kräver ny infrastruktur med laddstationer, något som SKB drivit i flera år. Under hösten fortsätter utbyggnaden vid några av föreningens fastigheter i Sundbyberg, Täby, Farsta, Tyresö och Södermalm. Målet är att närmare 280 bilplatser ska vara rustade med laddstationer till årsskiftet.

– Efterfrågan på laddplatser har ökat markant de senaste fyra åren. Hittills har vi plockat de lägst hängande frukterna och installerat laddboxar i våra garage där det varit praktiskt möjligt. Nu tar vi det ett steg till och installerar laddplatser utomhus, vilket är lite krångligare och kräver mer, då även marken måste beredas med grävning och schaktning, säger Magnus Mörner, chef för förvaltningsteknik/-ekonomi på SKB.

Innebär en reell miljövinst

Föreningens mål är att 30 procent av alla bilplatser ska vara utrustade med laddstationer år 2030, alltså en utbyggnadstakt på mellan 70–80 laddplatser per år.

– Det innebär ju en reell miljövinst, särskilt eftersom elen i SKBs laddstolpar kommer från förnyelsebara källor. Om utbyggnaden hittills leder till att 280 boende väljer att köpa elbil eller en elhybridbil istället för bensinbil, så innebär det en besparing på 9 000–12 000 ton koldioxid totalt över bilens livscykel. Som en jämförelse släpper hela SKBs fjärrvärme just nu ut närmare 3 000 ton koldioxid per år, säger Annika Ekengren, hållbarhetsansvarig på föreningen.

Efterfrågan och teknikutveckling

Satsningen på laddplatser kräver både framsynthet och avvägningsförmåga. Det är inte tekniskt möjligt att installera laddstationer överallt, och man behöver hitta en balans mellan efterfrågan och utbyggnad, säger Magnus Mörner.

– Det gäller att bygga ut i en takt som rimmar med efterfrågan, teknikutveckling och leveranskapacitet av både bilar och el, konstaterar han.

Flexibla möjligheter för gröna val

Satsningen är en del i SKBs hållbarhetsarbete, där det ska vara enkelt för de boende att göra miljövänliga val i vardagen. Laddstationerna gör det möjligt för boende att välja elbil, samtidigt som föreningen också satsar på att utveckla andra alternativ, som bilpooler och cykelpooler.

– Det är en del i vårt sätt att bidra till den nya, mer hållbara mobiliteten. Det finns många sätt att minska våra klimatavtryck och vi vill erbjuda en flexibilitet för våra boende, säger Annika Ekengren.