Volkswagen levererade 207 200 elbilar

207 200 exemplar av eldrivna ID.-modeller levererades under januari till september, en ökning med 24 procent

Trots en fortsatt ansträngd situation kring komponentförsörjning rapporterar märket Volkswagen ett högre rörelseresultat, en högre omsättning och ökade leveranser för årets första nio månader.

Även om många kundorder inte kunde levereras som planerat på grund av den ihållande bristen på komponenter, förstärktes resultatet av en positiv modellmix och en återhämtning i leveransvolymerna under tredje kvartalet. 1,26 miljoner levererade Volkswagen personbilar över hela världen mellan juli och september 2022 var en ökning med 15,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Fortsatt hög orderstock

Resultatet för årets första nio månader stärktes bland annat av en positiv utveckling av leveranserna under tredje kvartalet som visade på ytterligare stabilisering trots flaskhalsarna i leverantörskedjan. Med 1,26 miljoner bilar levererade mellan juli och september 2022 var antalet 15,3 procent högre än samma period föregående år – där leveranserna i september var särskilt starka (+19 procent). Som ett resultat av detta levererade Volkswagen 3,3 miljoner bilar runt om i världen under årets första nio månader, varav 207 200 var helt eldrivna ID.-modeller (+23,5 procent).

Elbilar som ID.4 och ID.5 levererades i totalt 122 600 exemplar. I Kina levererades 104 700 exemplar av ID.3, ID.4 och ID.6 under de första nio månaderna, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året.

Volkswagens orderstock är fortsatt mycket hög och ligger på 700 000 bilar för alla typer av drivning enbart för Europa. Volkswagen arbetar hårt för att minska leveranstiderna för kunderna och hantera den stora orderstocken så snabbt som möjligt.