Kvartsdamm och andra föroreningar inom byggsektorn

Luftrenare mot kvartsdamm viktigt inom byggindustrin

Att skapa en hållbar arbetsmiljö gynnar företaget och dess anställda. Genom att ta bort damm, pollen, virus, förbränningspartiklar, mögelsporer och andra lukter i luften förbättras chanserna för anställdas välbefinnande. Att skapa en hållbar arbetsmiljö förbättrar dessutom medarbetarnas välbefinnande och minskar deras chans att bli sjuka. Dålig luft kan finnas på kontor intill byggarbetsplatser samt på …

Läs mer