Elbilar mot strömmen på begagnatmarknaden

Begagnathandeln i augusti fortsätter att tappa volym jämfört med 2021. Det finns flera orsaker, dels råder det brist på bilar, dels på en hög export då det både råder högre priser på kontinenten och kronkursen mot euron är låg.

– Samtidigt är det en signal om sämre tider där konsumenterna håller hårdare i pengarna när räntan ökar och det hotas med allt högre energipriser, säger Klaus Silfvenius bilhandelansvarig på MRF. Tyvärr ser prognosen för 2022 ut att vi tappar hela uppgången branschen haft de senaste åren.

Det som verkligen går mot strömmen är försäljningen av begagnade elbilar, de ökar med knappt 42% i augusti. Kategorin utgör fortfarande bara 4,25% av begagnathandeln.

– Enligt de signaler vi har bara tillgången på begagnade elbilar som begränsar uppgången, fortsätter Klaus Silfvenius. Det är inte så konstigt då det inte såldes så många nya elbilar före 2019.

Intressant är att även elhybriderna ökar i begagnathandeln medan laddhybriderna ligger kvar på samma volym. Övriga bränslen tappar i begagnathandeln, främst dieselbilar minskar mest i faktiska tal. De höga bränslepriserna har minskat efterfrågan, samt att hög malusskatt gör att efter 3 år blir bilen betydligt billigare att äga. Granskar vi hur det ser ut mellan märken så ser vi en bred nedgång på i princip alla märken, där egentligen bara Ford, Seat och Kia bland de 15 största begagnat märkena håller emot.

MRF bevakar och analyserar begagnatmarknaden. Vi släpper varje månad rapporter och har viss statistik synlig på vår hemsida. För våra medlemsföretag finns även MRF Power BI, som erbjuder försäljningsstatistik för begagnade bilar. Här har du möjlighet att göra körningar som visar hur dina märken utvecklas jämfört med andra, per år eller per månad.